Φόρμα Συμμετοχής

 
Επώνυμο/Εταιρία:  
Όνομα:  
Επάγγελμα:  
Διεύθυνση:  
Πόλη:  
ΤΚ:  
ΑΦΜ:  
ΔΟΥ:  
Τηλέφωνο:  
E-mail:  
Παρατηρήσεις:  

Webinars Ημερ. Μη Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"  Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"*


Συμμετοχή στο Webinar
Πλήρη Υβριδικά Συστήματα


19/9/18


80
ευρώ

45
ευρώ


Συμμετοχή στο Webinar
Υβριδικό Σύστημα Toyota Hybrid Synergy Drive


20/9/18


80
ευρώ

45
ευρώ


Συμμετοχή και στα 2 Webinars
Πλήρη Υβριδικά Συστήματα +
Υβριδικό Σύστημα Toyota Hybrid Synergy Drive

19/9/18
20/9/18

140
ευρώ

70
ευρώ
Είμαι Συνδρομητής στην Εφημερίδα "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου"

* Θα γίνει διασταύρωση με τα στοιχεία των συνδρομητών της Εφημερίδας