Φόρμα Συμμετοχής

 
Επώνυμο/Εταιρία:  
Όνομα:  
Επάγγελμα:  
Διεύθυνση:  
Πόλη:  
ΤΚ:  
ΑΦΜ:  
ΔΟΥ:  
Τηλέφωνο:  
E-mail:  
Παρατηρήσεις:  

Webinars Ημερ. Μη Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"  Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"*
Συμμετοχή στο Webinar CAN-BUS

23/9/15

60 ευρώ 30 ευρώ
Συμμετοχή στο Webinar Κινητήρες DIESEL

24/9/15

60 ευρώ 30 ευρώ
Συμμετοχή και στα 2 Webinars
(CAN-BUS +Κινητήρες DIESEL)
  100 ευρώ 50 ευρώ
Είμαι Συνδρομητής στην Εφημερίδα "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου"

* Θα γίνει διασταύρωση με τα στοιχεία των συνδρομητών της Εφημερίδας