Φόρμα Συμμετοχής

 
Επώνυμο/Εταιρία:  
Όνομα:  
Επάγγελμα:  
Διεύθυνση:  
Πόλη:  
ΤΚ:  
ΑΦΜ:  
ΔΟΥ:  
Τηλέφωνο:  
E-mail:  
Παρατηρήσεις:  

Webinars Ημερ. Μη Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"  Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"*


Συμμετοχή στο Webinar
Τετρακίνηση και Συµπλέκτης Haldex


21/11/18


80
ευρώ

45
ευρώ


Συμμετοχή στο Webinar
Μπαταρίες Αυτοκινήτων - Από την συμβατική στην μπαταρία EFB & AGM


22/11/18


80
ευρώ

45
ευρώ


Συμμετοχή και στα 2 Webinars
Τετρακίνηση και Συµπλέκτης Haldex +
Μπαταρίες Αυτοκινήτων - Από την συμβατική στην μπαταρία EFB & AGM

21/11/18
22/11/18

140
ευρώ

70
ευρώ
Είμαι Συνδρομητής στην Εφημερίδα "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου"

* Θα γίνει διασταύρωση με τα στοιχεία των συνδρομητών της Εφημερίδας