Φόρμα Συμμετοχής

 
Επώνυμο/Εταιρία:  
Όνομα:  
Επάγγελμα:  
Διεύθυνση:  
Πόλη:  
ΤΚ:  
ΑΦΜ:  
ΔΟΥ:  
Τηλέφωνο:  
E-mail:  
Παρατηρήσεις:  

Webinars Ημερ. Μη Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"  Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"*


Συμμετοχή στο Webinar
Βαλβίδες Ανακύκλωσης Καυσαερίων (EGR)


8/11/17


70
ευρώ

35
ευρώ


Συμμετοχή στο Webinar Προθερμαντήρες Diesel(Πετρελαιοκινητήρων)


9/11/17


70
ευρώ

35
ευρώ


Συμμετοχή και στα 2 Webinars
Βαλβίδες Ανακύκλωσης Καυσαερίων (EGR) + Προθερμαντήρες Diesel (Πετρελαιοκινητήρων)

8/11/17
9/11/17

130
ευρώ

60
ευρώ
Είμαι Συνδρομητής στην Εφημερίδα "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου"

* Θα γίνει διασταύρωση με τα στοιχεία των συνδρομητών της Εφημερίδας