Ποιός ο ρόλος της Βαλβίδας EGR;

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του το συστήματος
ανακύκλωσης καυσαερίων;

Πόσες κατηγορίες βαλβίδων μπορείτε
να συναντήσετε καινα αναγνωρίσετε;

Υπάρχει και σύστημα ψύξης με ψυγείο
σε βαλβίδα EGR;

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Κύκλο καθαρισμού/προσαρμογής;

Κάτω από ποιες συνθήκες
λειτουργεί η Βαλβίδα EGR;

Γιατί χρειάζεται να εφαρμοστεί υποπίεση
σε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα EGR
που ελέγχει ο εγκέφαλος;

Πως μπορεί να σχετίζεται η βαλβίδα EGR
με την πεταλούδα γκαζιού;

Πόσα και ποια είναι τα προβλήματα
κακής λειτουργίας;

Ποιoί είναι οι σχετικοί κωδικοί βλαβών EOBD
και η ασφαλής λειτουργία;

Για απαντήσεις στα παραπάνω
δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο...

 

Τι γνωρίζετε για την τεχνολογία κρύας εκκίνησης
πετρελαιοκινητήρων;

Ποια η λειτουργία των προθερμαντήρων Diesel;

Ποια είναι τα κύρια μέρη που αποτελούν έναν προθερμαντήρα;

Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος προθέρμανσηςκαι
η μέγιστη θερμοκρασία στους προθερμαντήρες;

Ποιοι οι τρόποι Ηλεκτρικής συνδεσμολογίας
των προθερμαντήρων;

Υπάρχει μεταθέρμανση των προθερμαντήρων
(δηλ. μετά την εκκίνηση);

Τι θα πρέπει να ελεγχθεί αν δεν λειτουργούν
οι προθερμαντήρες;

Πως ελέγχετε το βραχυκύκλωμα; Με τι όργανα;

Ποιες οι πιο συνήθεις βλάβες των προθερμαντήρων
και από τι προκαλούνται;

Ποιες οι κωδικοί βλαβών των προθερμαντήρων;

Υπάρχουν ειδικά εργαλεία σύσφιξης - αφαίρεσης
- επισκευής σπασμένων προθερμαντήρων;
Πως γίνεται αυτό;

Για απαντήσεις στα παραπάνω
δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο...

 


 


Περιορισμένες θέσεις συμμετοχής
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 

*Γραφείτε και εσείς συνδρομητές στην Εφημερία "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου" ΕΔΩ
για να επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών.

 

Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής στα Webinars

επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

στα τηλέφωνα
210 6754419, 210 2825611
ή στο email: dtp@ideea.gr

ή συμπληρώστε την Φόρμα Συμμετοχής

 

   

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από εισηγητές, άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ως προς την θεματολογία του προγράμματος.