Φόρμα Συμμετοχής

 
Επώνυμο/Εταιρία:  
Όνομα:  
Επάγγελμα:  
Διεύθυνση:  
Πόλη:  
ΤΚ:  
ΑΦΜ:  
ΔΟΥ:  
Τηλέφωνο:  
E-mail:  
Παρατηρήσεις:  

Webinars Ημερ. Μη Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"  Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"*


Συμμετοχή στο 2-ήμερο Webinar
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ +ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΩΝ

29/5/18
30/5/18


140
ευρώ

70
ευρώ


Συμμετοχή στο Webinar
ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ & ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ31/5/18


70
ευρώ

35
ευρώ


Συμμετοχή και στα 2 Webinars
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ +ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΩΝ + ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ & ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

29/5/18
30/5/18
31/5/18

190
ευρώ

95
ευρώ
Είμαι Συνδρομητής στην Εφημερίδα "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου"

* Θα γίνει διασταύρωση με τα στοιχεία των συνδρομητών της Εφημερίδας