Υπερσυμπιεστές - έλεγχος - βλάβες:

Οι υπερσυμπιεστές σήμερα αποτελούν βασικό λειτουργικό στοιχείο για τους κινητήρες επιδόσεων όλων σχεδόν των κατασκευαστών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σίγουρα δεν θα μπορούσε να αφήσει πίσω τους υπερσυμπιεστές.

Υπερσυμπιεστές με πολλές πρόσθετες τεχνολογίες, ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι, μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, με πολλούς συνδυασμούς κίνησης, και αριθμητικά από ένας ανά κινητήρα μέχρι ένας ανά κύλινδρο κινητήρα, κυκλοφορούν στην αγορά.

Όμως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι τεχνολογίες αυτές δημιουργούν με άμεσες ή έμμεσες βλάβες επαγγελματικό πονοκέφαλο στους τεχνίτες.

Το σεμινάριο «Υπερσυμπιεστές - έλεγχος - βλάβες» αποτελεί ένα εργαλείο εισαγωγής και εξειδίκευσης του τεχνίτη σε αυτές τις τεχνολογίες, στην συντήρηση, τον έλεγχο, την διάγνωση βλαβών και την επισκευή..

Η θεματολογία των σεμιναρίων αφορά:

 • Βασικές αρχές λειτουργίας υπερσυμπιεστών
 • Κατηγορίες και είδη υπερσυμπιεστών
 • Σύγχρονες τεχνολογίες υπερσυμπιεστών
 • Βασικοί και ειδικοί έλεγχοι υπερσυμπιεστών
 • Αντικατάσταση υπερσυμπιεστή
 • Βλάβες υπερσυμπιεστή
 • Γραμμή Κυκλοφορίας αέρα (ψυγείο αέρα- βαλβίδες έλεγχος)
 • Συστήματα και εξαρτήματα των οποίων η κακή λειτουργία επηρεάζει τον υπερσυμπιεστή
 • Διάγνωση βλαβών και καταγραφή Κωδικών
 • Συμβουλές καλής λειτουργίας και συντήρησης των υπερσυμπιεστών

Όλα όσα λοιπόν θα θέλατε να γνωρίζετε σχετικά με τις τεχνολογίες των υπερσυμπιεστών, την συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή τους, στα εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια στο WEBINAR στις 23/01/2019 ώρα 17:00-19:00...

 

Μεθοδολογία Διάγνωσης Βλαβών:

Η διαδικασία διάγνωσης της βλάβης είναι ένας συνδυασμός, συγκέντρωσης και αξιολόγησης πληροφοριών, ταυτόχρονα με την χρήση του συστήματος αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου ή και την χρήση της κατάλληλης συσκευής, για τον εντοπισμό της βλάβης.

Το σεμινάριο διαπραγματεύεται κάθε ενότητα σχετική με την διερεύνηση ενός προβλήματος, την διάκριση των συμπτωμάτων του προβλήματος που θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί με ακρίβεια, τις διαδικασίες συλλογής όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, την αξιολόγηση της βλάβης.

Η διαδικασία διάγνωσης βλαβών περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 • Η έννοια της διάγνωσης
 • Σωστή ή κακή λειτουργία εξαρτήματος ή συστήματος
 • Διαδικασία διάγνωσης - παράδειγμα
 • Διάγραμμα ροής εντοπισμού βλάβης
 • Τα βήματα της διάγνωσης-περιγραφή
 • Τρόποι συγκέντρωσης πληροφοριών- πηγές
 • Εξομοίωση Βλαβών
 • Βασικοί έλεγχοι αυτοκινήτου
 • Λειτουργία αυτοδιάγνωσης
 • EOBD - διάγνωση βλαβών – βενζινοκινητήρες
 • EOBD - διάγνωση βλαβών – πετρελαιοκινητήρες
 • Διαγνωστικό, κωδικοί βλάβης - αξιολόγηση πληροφοριών
 • Πίνακες διάγνωσης βλαβών, η τελευταία λύση.

Όλα όσα λοιπόν θα θέλατε να γνωρίζετε σχετικά με την Μεθοδολογία Διάγνωσης Βλαβών για να βελτιώσετε την επαγγελματική σας γνώση στο WEBINAR στις 24/01/2019 ώρα 17:00-19:00

 


 


Περιορισμένες θέσεις συμμετοχής
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 

*Γραφείτε και εσείς συνδρομητές στην Εφημερία "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου" ΕΔΩ
για να επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών.

 

Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής στα Webinars

επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

στα τηλέφωνα
210 6754419, 210 2825611
ή στο email: dtp@ideea.gr

ή συμπληρώστε την Φόρμα Συμμετοχής

 

   

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από εισηγητές, άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ως προς την θεματολογία του προγράμματος.