Φόρμα Συμμετοχής

 
Επώνυμο/Εταιρία:  
Όνομα:  
Επάγγελμα:  
Διεύθυνση:  
Πόλη:  
ΤΚ:  
ΑΦΜ:  
ΔΟΥ:  
Τηλέφωνο:  
E-mail:  
Παρατηρήσεις:  

Webinars Ημερ. Μη Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"  Συνδρομητές στην Εφημερίδα "Σ"*


Συμμετοχή στο Webinar
Πετρέλαιο, Λάδι Κινητήρα & Φίλτρα DPF


10/04/19


80
ευρώ

40
ευρώ


Συμμετοχή στο Webinar
Φίλτρα DPF, Συντήρηση Διάγνωση & Κωδ. Βλαβών


11/04/19


80
ευρώ

40
ευρώ


Συμμετοχή και στα 2 Webinars
(Πετρέλαιο, Λάδι Κινητήρα, Φίλτρα DPF + Φίλτρα DPF, Συντήρηση Διάγνωση & Κωδ. Βλαβών)
10/04/19
11/04/19

160
ευρώ

70
ευρώ
Είμαι Συνδρομητής στην Εφημερίδα "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου"

* Θα γίνει διασταύρωση με τα στοιχεία των συνδρομητών της Εφημερίδας