Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015
Διάρκεια: 17:00 έως 18:30
Χώρος: Μέσω Web


Φόρμα Συμμετοχής

 
Επώνυμο/Εταιρία:  
Όνομα:  
Επάγγελμα:  
Διεύθυνση:  
Πόλη:  
ΤΚ:  
ΑΦΜ:  
ΔΟΥ:  
Τηλέφωνο:  
E-mail:  
Παρατηρήσεις:  

Κόστος
Συμμετοχή στο Webinar 45 ευρώ
Συμμετοχή στο Webinar
για Συνδρομητές της εφημερίδας "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου"
35 ευρώ*

* Θα γίνει διασταύρωση με τα στοιχεία των συνδρομητών της Εφημερίδας