Γνωρίστε πως θα μετρήσετε σωστά ηλεκτρικά μεγέθη όπως Τάση, Ένταση & Αντίσταση κλπ;
Πως θα προστατέψετε τον εαυτό σας τον εξοπλισμό σας και την περιουσία του πελάτη σας;
Πάνω απ’ όλα όμως πώς να αποκωδικοποιήστε όλα αυτά τα "καρδιογραφήματα" που τόσα πολλά κρύβουν στις βλάβες που αντιμετωπίζετε;

«Πιάστε» ξανά το πολύμετρο και ξεσκονίστε τον παλιό αναλογικό παλμογράφο,
γιατί τον ψηφιακό ίσως να τον έχετε ήδη στο διαγνωστικό σας και απλά δεν τον χρησιμοποιείτε.

Και φυσικά προετοιμαστείτε για την επερχόμενη νομοθεσία για την Πιστοποίηση στην Υψηλή Τάση (Υβριδικών & Ηλεκτρικών Οχημάτων)
και στους κινδύνους που ήδη αντιμετωπίζετε χωρίς πιθανόν να γνωρίζετε. (Κάτι που ισχύει και τεχνίτες φανοβαφής)

Η θεματολογία που θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί είναι η ακόλουθη

Βασικές Αρχές Ηλεκτρισμού

Ηλεκτρικά μεγέθη: Τάση- Ένταση – Αντίσταση - Μονάδες

Τύποι κυκλωμάτων

Ασκήσεις στους Τύπους κυκλωμάτων

Πολύμετρο – Λειτουργία

Αναλογικό πολύμετρο –Ψηφιακό πολύμετρο

Ασκήσεις Μετρήσεων - Παραδείγματα με πολύμετρο

Πρακτική

Μετρήσεις με πολύμετρο επί του Αυτοκινήτου

νέργειας στο αυτοκίνητο

EFB & AGM

Υψηλή Τάση - Σήμανση

Μέτρα ασφάλειας και προστασίας από την Υψηλή Τάση

Σύστημα Ανάφλεξης Βενζινοκινητήρα

Πρωτεύον και Δευτερεύον κύκλωμα ανάφλεξης

Εισαγωγή στον Παλμογράφο - Είδη

Αναλογικός Παλμογράφος

Ανάλυση κυματομορφών Πρωτεύοντος & Δευτερεύοντος

Ψηφιακός Παλμογράφος

Παρουσίαση και ανάλυση κυματομορφών παλμογράφου

Χρήση και των 2 ειδών παλμογράφων

Έλεγχοι μπαταρίας, συστήματος ανάφλεξης, φόρτισης και εκκίνησης

Πρακτική - Μετρήσεις εξαρτημάτων

Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής

επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

στο τηλέφωνο
2102825611
ή στο email: dtp@ideea.gr

   
   

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από εισηγητές
άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
ως προς την θεματολογία του προγράμματος.