Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής

επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

στο τηλέφωνο
2102825611
ή στο email: dtp@ideea.gr

   
   

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από εισηγητές
άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
ως προς την θεματολογία του προγράμματος.