Το Iνστιτούτο ΙΔΕΕΑ διοργανώνει 2-ήμερο τεχνικό σεμινάριο με θέμα "Ηλεκτρονικά στο Αυτοκίνητο, Αισθητήρες - Ενεργοποιητές - Έλεγχος με Παλμογράφο" με Φυσική Παρουσία στις 21-22 Σεπτεμβρίου (Αθήνα) & 5-6 Οκτωβρίου (Θεσ/νίκη)

21-22 Σεπτεμβρίου (Αθήνα)

5-6 Οκτωβρίου (Θεσ/νίκη)

 

Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής

επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

στο τηλέφωνο
2102825611
ή στο email: dtp@ideea.gr

 

 

   
   

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από εισηγητές
άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
ως προς την θεματολογία του προγράμματος.