Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

 

 

To Ινστιτούτο δημιουργήθηκε προς τα τέλη του 1991 με σκοπό να συμβάλλει στην επιμόρφωση των επισκευαστών αυτοκινήτων σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας αυτοκινήτων, στη βασική θεωρία των λειτουργικών συστημάτων του αυτοκινήτου αλλά και στην πρακτική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι επισκευαστές.

Το Ι.Δ.Ε.Ε.Α. πραγματοποιεί πάρα πολλά σεμινάρια, στα οποία επιμορφώνονται επισκευαστές από όλη την Ελλάδα, που αποδεδειγμένα έχουν βελτιώσει σημαντικά τόσο το επίπεδο των ειδικών γνώσεών τους όσο και την παροχή των υπηρεσιών τους.

Επειδή όμως η ανάγκη μεταφοράς γνώσης δεν είναι μόνο στους επισκευαστές αλλά και ευρύτερα σε μαθητές,
φοιτητές και καθηγητές,
το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται και προς αυτή την κατεύθυνση εκδίδοντας αξιόλογα τεχνικά βιβλία και κατασκευάζοντας εποπτικά μέσα διδασκαλίας που υποστηρίζουν και βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία.
 

Συμμετείχε και συμμετέχει σε αξιόλογα ερευνητικά
προγράμματα μαζί με άλλους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη και την μεταφορά της τεχνογνωσίας.

Δείτε εδώ το Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα


Ενημερωτική Τεχνική Ημερίδα στις 24/10 στoν Βόλο με θέμα: "Νέες τάσεις κίνησης οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα - Φυσικό Αέριο - Μοχλός Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας"


ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ