Φωτογραφίες από το Σεμινάριο στις 02/06/13

Φωτογραφίες από το Σεμινάριο στις 31/03/13

Φωτογραφίες από το Σεμινάριο στις 17/02/13


 

Φωτογραφίες από το Σεμινάριο στις 09/12/12