ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ


   1. Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων DIESEL- Common rail
  
2. Σύστημα Bosch (CR)
   3
. Σύστημα Delphi (CR)
   4
. Συστήματα υποβοήθησης της εκκίνησης
   5
. Επανακυκλοφορία Καυσαερίων (EGR)
   6
. Συμβουλές συντήρησης πετρελαιοκινητήρων
   7
. Διάγνωση βλαβών, DIESEL EOBD
   8
. Βεβαίωση παρακολούθησης
 


Φωτογραφίες Προηγούμεων Σεμιναρίων

Φωτογραφίες
Προηγούμενων Σεμιναρίων

 

Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής

επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

στο τηλέφωνο
2102825611
ή στο email: dtp@ideea.gr

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ STEP 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α Θεματική Ενότητα Περιεχόμενα
1 Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων DIESEL
Common rail
 • Γενικά, περιγραφή συστημάτων-εξαρτημάτων, λειτουργία, διαφορές συστημάτων.

 • Σύστημα χαμηλής πίεσης, ρεζερβουαρ, αντλία καυσίμου, φίλτρα καυσίμου, διαχωριστήρες νερού, σωληνώσεις.

 • Σύστημα ψύξης καυσίμου, είδη και περιγραφή συστημάτων, λειτουργία, έλεγχος συστήματος.

 • Πληροφορίες συντήρησης.

2 Σύστημα Bosch (CR)
 • Παροχή χαμηλής και υψηλής πίεσης, έλεγχος πίεσης του συλλέκτη (διακλαδωτήρας).

 • Αντλία υψηλής πίεσης περιγραφή λειτουργία, έλεγχοι.

 • Μπεκ ψεκασμού, τύποι μπεκ ψεκασμού, περιγραφή, λειτουργία, στάδια ψεκασμού.

 • Αφαίρεση επανατοποθέτηση των μπεκ

 • Προφυλάξεις ασφαλείας, παράδειγμα αφαίρεσης -επανατοποθέτησης των μπεκ ψεκασμού (CR).

 • Διαδικασίες ελέγχου μπεκ, καλιμπράρισμα, πληροφορίες συντήρησης.

3 Σύστημα Delphi (CR)
 • Παροχή χαμηλής και υψηλής πίεσης, έλεγχος πίεσης του συλλέκτη (διακλαδωτήρας).

 • Αντλία υψηλής πίεσης περιγραφή, λειτουργία, έλεγχοι.

 • Μπεκ ψεκασμού, περιγραφή, λειτουργία.

 • Διαδικασίες ελέγχου μπεκ, καλιμπράρισμα, πληροφορίες συντήρησης.

4 Συστήματα υποβοήθησης της εκκίνησης
 • Προθερμαντήρες κινητήρων, είδη, περιγραφή.

 • Λειτουργία και έλεγχος συστήματος προθέρμανσης.

 • Διάγνωση βλαβών προθερμαντήρων.

5 Επανακυκλοφορία Καυσαερίων (EGR)
 • Περιγραφή συστημάτων επανακυκλοφορίας καυσαερίων.

 • Η EGR στα συστήματα Common rail, είδη βαλβίδων EGR, ψύξη συστημάτων.

 • Κωδικοί βλάβης στα συστήματα EGR.

 • Πληροφορίες συντήρησης.

6 Συμβουλές συντήρησης πετρελαιοκινητήρων
 • Καύσιμα

 • Λιπαντικά

 • Κινητήρες

 • Σύστημα τροφοδοσίας

 • Φίλτρα αιθάλης EU4, EU5, EU6

7  Διάγνωση βλαβών
DIESEL EOBD
 • Έλεγχος συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης κινητήρα.

 • Έλεγχος συστήματος εξαγωγής καυσαερίων
  (Κωδικοί βλαβών, εντοπισμός προβλήματος και διαδικασία επιδιόρθωσης).

 • Αναζωογόνηση φίλτρου αιθάλης
  (Κωδικοί βλαβών, εντοπισμός προβλήματος και διαδικασία επιδιόρθωσης).

 • Παρακολούθηση ολοκληρωμένων εξαρτημάτων.

   
   
 • Πακέτο 9 ωρών Κυριακές (9:30 - 18:30)
 • Τουλάχιστον 4 εισηγητές ανά σεμινάριο
 • Τμήματα 20 περίπου ατόμων
 • Πακέτο σημειώσεων
 • Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας

 

 


Εκτός από το Σεμινάριο Κινητήρων
Diesel STEP2,
ίσως σας ενδιαφέρει το Σεμινάριο Κινητήρων Diesel STEP1: