ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 • Σύγχρονες τεχνολογίες πετρελαιοκινητήρων
 • Συστήματα εισαγωγής και προθέρμανσης
 • Συστήματα τροφοδοσία πετρελαιοκινητήρων
 • Συστήματα ελέγχου εκπομπών πετρελαιοκινητήρα, βαλβίδες ανακύκλωσης
 • Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, φίλτρα αιθάλης, καταλύτες επιλεκτικής αναγωγής, διαχείριση συστημάτων
 • Έλεγχος και Διάγνωση βλαβών
 • Καταγραφή Κωδικών
 • Νομοθεσία - Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
 • Συμβουλές καλής λειτουργίας και συντήρησης των πετρελαιοκινητήρων
 • Πρακτική - Συντήρηση -Διάγνωση βλαβών-αρχικές ρυθμίσεις βασικών παραμέτρων


Φωτογραφίες Προηγούμεων Σεμιναρίων

Φωτογραφίες
Προηγούμενων Σεμιναρίων

 

Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής

επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

στο τηλέφωνο
2102825611
ή στο email: dtp@ideea.gr

   
   
 • Πακέτο 16 ωρών Σάββατο & Κυριακή
 • Τουλάχιστον 4 εισηγητές ανά σεμινάριο
 • Τμήματα 20 περίπου ατόμων
 • Πακέτο σημειώσεων
 • Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας