ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 • Σύγχρονες τεχνολογίες πετρελαιοκινητήρων
 • Συστήματα εισαγωγής και προθέρμανσης
 • Συστήματα τροφοδοσία πετρελαιοκινητήρων
 • Συστήματα ελέγχου εκπομπών πετρελαιοκινητήρα, βαλβίδες ανακύκλωσης
 • Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, φίλτρα αιθάλης, καταλύτες επιλεκτικής αναγωγής, διαχείριση συστημάτων
 • Έλεγχος και Διάγνωση βλαβών
 • Καταγραφή Κωδικών
 • Νομοθεσία - Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
 • Συμβουλές καλής λειτουργίας και συντήρησης των πετρελαιοκινητήρων
 • Πρακτική - Συντήρηση -Διάγνωση βλαβών-αρχικές ρυθμίσεις βασικών παραμέτρων


Φωτογραφίες Προηγούμεων Σεμιναρίων

Φωτογραφίες
Προηγούμενων Σεμιναρίων

 

Για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής

επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

στο τηλέφωνο
2102825611
ή στο email: dtp@ideea.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ STEP I (29-09-2018)
ΩΡΕΣ Θεματική Ενότητα Περιεχόμενα
9.00-9.30 Προσέλευση ΚΑΦΕΣ
9.30-9.45 Αξιολόγηση Αξιολόγηση εκπαιδευομένων προκαταρκτικά ΤΕΣΤ
9.45-10.30 Αρχές λειτουργίας κινητήρων DIESEL
Αρχές λειτουργίας κινητήρων DIESEL - Ισχύς-Ροπή – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Εξελίξεις
10.30-11.15 Συστήματα εισαγωγής αέρα κινητήρων DIESEL
Περιγραφή συστημάτων εισαγωγής αέρα –Ψυγείο αέρα (Intercooler) – λειτουργία. Υπερσυμπιεστές, περιγραφή λειτουργία, Υπερσυμπιεστές μεταβλητής γεωμετρίας ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι, Έλεγχος, βλάβες
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 15΄ (ΚΑΦΕΣ)
11.30-12.15 Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων, EDC Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων, EDC
Είδη, Περιγραφή συστημάτων-εξαρτημάτων λειτουργία - Διαφορές συστημάτων - Έλεγχοι συστημάτων
12.15-13.00 Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων, UIS Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων, UIS
Είδη, Περιγραφή συστημάτων-εξαρτημάτων λειτουργία - Διαφορές συστημάτων - Έλεγχοι συστημάτων
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 15΄ (ΚΑΦΕΣ)
13.15-14.00 Συστήματα αντιρρύπανσης – σύστημα εξαγωγής καυσαερίων Περιγραφή συστημάτων αντιρρύπανσης καυσαερίων
Προδιαγραφές EURO, EU V, EU VI εργαστηριακή μέτρηση καυσαερίων
Συστήματα εκπομπών EU4, EU5.
• Οξειδωτικός καταλύτης
• Φίλτρο Αιθάλης
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 45΄ (ΓΕΥΜΑ)
14.45-15.30 Συστήματα αντιρρύπανσης – σύστημα εξαγωγής καυσαερίων (συνέχεια) • Καταλύτης NΟx
• Καταλύτης Επιλεκτικής αναγωγής
• Χημικά πρόσθετα
15.30-16.15 Ανάμειξη καυσίμου πετρελαίου με αέρια καύσιμα Ανάμειξη πετρελαίου Υγραερίου LPG, Φυσικού αερίου- CNG Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα, τρόπος ανάμειξης
16.15-17.00 Καυσαέρια πετρελαιοκινητήρων  Διαδικασία μέτρησης αιθάλης (ΚΕΚ) (τρόπος μέτρησης, επιτρεπόμενα όρια εκπομπών – νομοθεσία)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ STEP ΙI (30-09-2018)
ΩΡΕΣ Θεματική Ενότητα Περιεχόμενα
9.15-9.45 Προσέλευση ΚΑΦΕΣ
9.45-10.30 Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων DIESEL-
Common rail -
Σύστημα Bosch (CR)

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων DIESEL Common rail Bosch (CR):
• Παροχή χαμηλής και υψηλής πίεσης, έλεγχος πίεσης του συλλέκτη (διακλαδωτήρας).
• Αντλία υψηλής πίεσης περιγραφή λειτουργία, έλεγχοι.
• Μπεκ ψεκασμού, τύποι μπεκ ψεκασμού, περιγραφή, λειτουργία, στάδια ψεκασμού.
10.30-11.15 Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων DIESEL-
Common rail -
Σύστημα Bosch (CR) (συνέχεια)

• Αφαίρεση επανατοποθέτηση των μπεκ
• Προφυλάξεις ασφαλείας, παράδειγμα αφαίρεσης -επανατοποθέτησης των μπεκ ψεκασμού (CR).
• Διαδικασίες ελέγχου μπεκ, καλιμπράρισμα, πληροφορίες συντήρησης.
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 15΄ (ΚΑΦΕΣ)
11.30-12.15 Σύστημα Delphi (CR) Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων DIESEL Common rail Delphi (CR):
• Παροχή χαμηλής και υψηλής πίεσης, έλεγχος πίεσης του συλλέκτη (διακλαδωτήρας).
• Αντλία υψηλής πίεσης περιγραφή, λειτουργία, έλεγχοι.
• Μπεκ ψεκασμού, περιγραφή, λειτουργία.
• Διαδικασίες ελέγχου μπεκ, καλιμπράρισμα, πληροφορίες συντήρησης.
12.15-13.00 Συστήματα υποβοήθησης της εκκίνησης (Προθερμαντήρες) Συστήματα υποβοήθησης της εκκίνησης κινητήρων DIESEL:
• Προθερμαντήρες κινητήρων, είδη, περιγραφή.
• Λειτουργία και έλεγχος συστήματος προθέρμανσης.
• Διάγνωση βλαβών προθερμαντήρων.
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 15΄ (ΚΑΦΕΣ)
13.15-14.00 Καύσιμο πετρέλαιο - λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων Καύσιμο πετρέλαιο, χαρακτηριστικά, είδη καυσίμου εφαρμογές Λιπαντικά σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων
Συμβουλές συντήρησης πετρελαιοκινητήρων
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 45΄ (ΓΕΥΜΑ)
14.45-15.30 Επανακυκλοφορία Καυσαερίων (EGR) Συστήματα επανακυκλοφορίας καυσαερίων:
• Περιγραφή συστημάτων επανακυκλοφορίας καυσαερίων.
• Η EGR στα συστήματα Common rail, είδη βαλβίδων EGR, ψύξη συστημάτων.
• Κωδικοί βλάβης στα συστήματα EGR.
• Πληροφορίες συντήρησης.
15.30-16.15 Πρακτική - Διάγνωση βλαβών Διάγνωση βλαβών, κωδικοί DIESEL EOBD
• Έλεγχος συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης κινητήρα.
• Έλεγχος συστήματος εξαγωγής καυσαερίων.
ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 15΄ (ΚΑΦΕΣ)
16.30-17.15 Πρακτική - Διάγνωση βλαβών • Αναζωογόνηση φίλτρου αιθάλης.
• Παρακολούθηση ολοκληρωμένων εξαρτημάτων – μετρήσεις
• Μέτρηση καυσαερίων σε πετρελαιοκίνητο όχημα.
17.15 -17.30 Αξιολόγηση Αξιολόγηση εκπαιδευομένων Τελικά ΤΕΣΤ
17.30-18.00 Λήξη Σεμιναρίου Απονομή Βεβαιώσεων
   
   
 • Πακέτο 16 ωρών Σάββατο & Κυριακή
 • Τουλάχιστον 4 εισηγητές ανά σεμινάριο
 • Τμήματα 20 περίπου ατόμων
 • Πακέτο σημειώσεων
 • Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας