Υγραέριο (LPG) & Φυσικό Αέριο (CNG)

Ζαχμάνογλου Θεόδωρος, Καπετανάκης Γιώργος, Καραμπίλας Πέτρος, Σπόζιτο Πασχάλης

 

 

Μιά έγχρωμη έκδοση 460 σελίδων συνοδευόμενη από CD,
είναι το ιδανικό εργαλείο με όλες τις λεπτομέρειες των συστημάτων υγραεριοκίνησης:

 • Τεχνολογία Εγκαταστάσεων Αερίου

 • Οχήματα Υγραερίου LPG - Βενζίνης

 • Οχήματα Φυσικού Αερίου - CNG

 • Οχήματα Υγραερίου LPG - Πετρελαίου

 • Οχήματα με Κίνηση Υδρογόνου (Κυψέλες Καυσίμου)

 • Πρακτικές Εργασίες σε Οχήματα Αερίου

 • Λίπανση Κινητήρων Αερίων Καυσίμων

 • Επισκευή - Εργαλεία & Συσκευές Διάγνωσης Βλαβών

 • Συντήρηση Οχημάτων

 • Διαγράμματα Διάγνωσης Βλαβών

 • Διαγράμματα Εγκατάστασης Συστημάτων

 • Προφυλάξεις Ασφαλείας

 • Οικονομία Καυσίμου

 • Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων

 • Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία

 • Καυσαέρια

Ενδεικτικά σας ενημερώνουμε ότι στο βιβλίο περιέχονται:

 • Πληροφορίες για συστήματα 15 κατασκευαστών

 • 17 Πίνακες ελέγχου συστημάτων

 • 20 Πίνακες Διαδικασίας διάγνωσης βλαβών

 • 45 Διαγράμματα εγκατάστασης συστημάτων

 • Πάνω από 1.300 φωτογραφίες

Το βιβλίο συνοδεύεται από CD
που περιλαμβάνει :

 • Ελληνική (Εθνική) Νομοθεσία

 • Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τιμή (Βιβλίο ΥΓΡΑΕΡΙΟ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ/CD και LPG DVD) : 48 ευρώ

 

Τιμή (Βιβλίο και CD) : 78 ευρώ

  Παραγγελία