Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II
Τυποποιημένοι Κωδικοί Βλαβών (DTC) (Περιλαμβάνει και Κωδικούς Υβριδικών Οχημάτων)

Περσαντζής Ν.

 

 

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να σας ενημερώσει για όλη την ιστορία της δημιουργίας του OBD και να σας εξηγήσει τους Κωδικούς Βλαβών DTC του EOBD II, οι οποίοι είναι κοινοί για όλες τις μάρκες και τα μοντέλα των αυτοκινήτων.

Ο στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει κάποιον να κατανοήσει τον τρόπο διάγνωσης των βλαβών, καθώς επίσης και να επέμβει ανάλογα με τις γνώσεις του, ώστε να επιλύσει προβλήματα.

Ο τρόπος γραφής του βιβλίου είναι απλός και κατανοητός, ώστε να μην κουράζει με πολύπλοκους όρους και παραπομπές σε λεπτομέρειες, που δεν βοηθούν στην επεξήγηση των θεμάτων και στον στόχο του βιβλίου.

Τα κύρια κεφάλαια που περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό είναι:

 • Περιβάλλον

 • Ιστορία του Συστήματος OBD

 • Εκπομπές Ρύπων

 • Δομή & Λειτουργία του Συστήματος Διάγνωσης Βλαβών Επί Του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II

 • Επεξήγηση Κωδικών Διάγνωσης Βλαβών DTC

 • Λίστα Κωδικών P0XXX

 • Λίστα Κωδικών P2XXX

 • Λίστα Κωδικών P34XX

 • Λίστα Κωδικών B0XXX

 • Λίστα Κωδικών C0XXX

 • Λίστα Κωδικών U0XXX

 • Κωδικοί Ετοιμότητας - READINES
  & Κωδικοί Δεδομένων Αναγνώρισης Παραμέτρων - PID OBD II

 • Πέρα από το OBD II

 • Συντομογραφίες - Επεξηγήσεις - Γλωσσάρι

 

Τιμή : 50 ευρώ Παραγγελία
 

Ειδική Προσφορά 3 Βιβλία:
Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II

+ Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II Προσθ. Κωδ. 2012
+ Διάγνωση Βλαβών επί του Αυτοκινήτου

Τιμή : 100 ευρώ Παραγγελία

 

Ειδική Προσφορά 2 Βιβλία:

Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II

+ Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II Προσθ. Κωδ. 2012

 Τιμή : 80 ευρώ Παραγγελία