Αυτοκίνητο και Περιβάλλον

Καπετανάκης Γ. - Καραμπίλας Π. - Κουντουράς Λ. - Κουτσούκος Β.

 

 

 • Περιβάλλον

 • Τα κυριότερα σώματα στη φύση

 • Η Ατμόσφαιρα της Γης και η σύστασή της

 • Κινητήρας φυσικού αερίου, μεθανόλης, υδρογόνου, ηλεκτρικό-ηλιακό αυτοκίνητο)

 • Καυσαέρια από τις ΜΕΚ

 • Προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Υποχρεωτικός περιοδικός έλεγχος

 • ΚΤΕΟ - ΚΕΚ - Φορητοί αναλυτές

 • Όρια εκπομπών καυσαερίων κατά την Ελληνική Νομοθεσία

 • Ρύθμιση καυσαερίων

 • Ο μόλυβδος και η επίδρασή του

 • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

 • Ψυκτικό φρέον CFC

 • Εκπομπές ρύπων και στερεά ή υγρά απόβλητα από συνεργεία αυτοκινήτων

 • Ανακύκλωση εξαρτημάτων

 • Ανακύκλωση μεταλλικών τμημάτων, πλαστικών - γυαλιών

 • Ανακύκλωση καταλυτών, μπαταριών, λιπαντικών, υγρών φρένων και αντιψυκτικού

 • Ηχορύπανση, έλεγχος, προδιαγραφές, συνέπειες ηχορύπανσης

 • Μέτρα της πολιτείας για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

 • Ισχύουσα Νομοθεσία

 

Τιμή : 28 ευρώ Παραγγελία