Τεχνολογία Αμαξωμάτων

Καπετανάκης Γιώργος

 

 

 

 • Εργαλεία - Συσκευές - Μηχανήματα επισκευών Αμαξωμάτων

 • Εισαγωγή στα αμαξώματα - Οχήματα Πλαίσια

 • Αυτοφερόμενο - Ημιαυτοφερόμενο αμάξωμα - Αμαξώματα αλουμινίου - Πολυεστερικά τμήματα

 • Ασφάλεια αμαξωμάτων

 • Φορτηγά οχήματα

 • Λεωφορεία

 • Πυροσβεστικά οχήματα

 • Απορριμματοφόρα οχήματα

 • Βυτιοφόρα οχήματα

 • Ψυγεία

 • Εξοπλισμός

Τιμή : 29 ευρώ Παραγγελία