Τεχνολογία αυτοκινήτου - Πέρα από το 2000

Ζαχμάνογλου Θ. - Καπετανάκης Γ. - Καραμπίλας Π. - Πατσιαβός Γ.

 

 

 

 

  • Φάσεις λειτουργίας κινητήρων Μ.Ε.Κ.

  • Σύστημα παραγωγής και μετατροπής της κίνησης - Σύστημα διανομής καυσίμου

  • Συμπλέκτες - Κιβώτια ταχυτήτων

  • 'Αξονες μετάδοσης κίνησης και αρθρωτοί σύνδεσμοι

  • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση

  • Τροχοί - Επίσωτρα ή ελαστικά

  • Σύστημα διεύθυνσης και ευθυγράμμισης τροχών

  • Σύστημα πέδησης - ABS

  • Συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας

  • Συστήματα ψεκασμού

  • Καταλύτες και προστασία περιβάλλοντος

  • Σύστημα ψύξης και λίπανσης

  • Ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης

  • Συστήματα τροφοδοσίας Diesel

  • Υγραεριοκίνηση

  • Ηλεκτρικό - Υβριδικό αυτοκίνητο

  • Αμαξώματα

Τιμή : 38 ευρώ Παραγγελία