Τεχνολογία αυτοκινήτου - Πέρα από το 2000

Ζαχμάνογλου Θ. - Καπετανάκης Γ. - Καραμπίλας Π. - Πατσιαβός Γ.

 

 

 

 

 • Φάσεις λειτουργίας κινητήρων Μ.Ε.Κ.

 • Σύστημα παραγωγής και μετατροπής της κίνησης - Σύστημα διανομής καυσίμου

 • Συμπλέκτες - Κιβώτια ταχυτήτων

 • 'Αξονες μετάδοσης κίνησης και αρθρωτοί σύνδεσμοι

 • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση

 • Τροχοί - Επίσωτρα ή ελαστικά

 • Σύστημα διεύθυνσης και ευθυγράμμισης τροχών

 • Σύστημα πέδησης - ABS

 • Συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας

 • Συστήματα ψεκασμού

 • Καταλύτες και προστασία περιβάλλοντος

 • Σύστημα ψύξης και λίπανσης

 • Ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης

 • Συστήματα τροφοδοσίας Diesel

 • Υγραεριοκίνηση

 • Ηλεκτρικό - Υβριδικό αυτοκίνητο

 • Αμαξώματα

Τιμή : 38 ευρώ Παραγγελία