Αυτοδιάγνωση και κωδικοί βλαβών

Καπετανάκης Γ. - Καραμπίλας Π. - Κουντουράς Λ. - Κουτσούκος Β.

 

 

 • Γενικά

 • Η έννοια της μέτρησης

 • Η έννοια της διάγνωσης

 • Μεθοδολογία ελέγχου και διάγνωσης

 • Διαδικασία διάγνωσης βλαβών

 • Συγκέντρωση πληροφοριών

 • Εξομοίωση βλαβών

 • Βασικοί έλεγχοι αυτοκινήτου

 • Λειτουργία αυτοδιάγνωσης

 • Τρόπος εφαρμογής της αυτοδιάγνωσης

 • Έλεγχοι με πολύμετρο

 • Κωδικοί Βλαβών

 • Πίνακες διάγνωσης βλαβών του κινητήρα

 • Διάγνωση βλαβών με τη χρήση συσκευής (τέστερ)

 • Σειριακή επικοινωνία

 • Παράλληλη επικοινωνία

 • Πίνακες μονάδων μέτρησης και μετατροπή μονάδων

 • Πίνακας συντμήσεων αγγλικής ορολογίας

 

 

Τιμή : 28 ευρώ Παραγγελία

 

Ειδική Προσφορά 3 Βιβλία:
Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II

+ Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II Προσθ. Κωδ. 2012
+ Διάγνωση Βλαβών επί του Αυτοκινήτου

Τιμή : 100 ευρώ Παραγγελία

 

Ειδική Προσφορά 2 Βιβλία:

Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II

+ Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II Προσθ. Κωδ. 2012

 Τιμή : 80 ευρώ Παραγγελία