Τεχνολογία Βαφής Αμαξωμάτων - Χρωματολογία

Μαργαριτόπουλος Θέμης - Ζαφειρίου Βασίλης

 

 

 

  • Θεωρία χρωμάτων

  • Διάβρωση

  • Εργοστασιακή βαφή

  • Προεργασίες επαναβαφής αμαξώματος

  • Λειαντικά υλικά

  • Στόκοι

  • Στόκοι πιστολιού

  • Αστάρια - Σουρφασέρ

  • Συστήματα υλικών

  • Τρόπος ανάμειξης υλικών - Βέργα ανάμειξης

  • Παραγωγή χρωμάτων με βασικά χρώματα - Σύστημα ανάμειξης χρωμάτων

  • Σκληρυντές - Διαλυτικά

  • Χρώματα

  • Υδατοδιαλυτά χρώματα

  • Βερνίκια

  • Πιστόλια βαφής

  • Εργαλεία τριβής

  • Περιβαλλοντική διαχείριση

Τιμή : 33 ευρώ Παραγγελία