Τεχνολογία Βαφής Αμαξωμάτων - Χρωματολογία

Μαργαριτόπουλος Θέμης - Ζαφειρίου Βασίλης

 

 

 

 • Θεωρία χρωμάτων

 • Διάβρωση

 • Εργοστασιακή βαφή

 • Προεργασίες επαναβαφής αμαξώματος

 • Λειαντικά υλικά

 • Στόκοι

 • Στόκοι πιστολιού

 • Αστάρια - Σουρφασέρ

 • Συστήματα υλικών

 • Τρόπος ανάμειξης υλικών - Βέργα ανάμειξης

 • Παραγωγή χρωμάτων με βασικά χρώματα - Σύστημα ανάμειξης χρωμάτων

 • Σκληρυντές - Διαλυτικά

 • Χρώματα

 • Υδατοδιαλυτά χρώματα

 • Βερνίκια

 • Πιστόλια βαφής

 • Εργαλεία τριβής

 • Περιβαλλοντική διαχείριση

Τιμή : 33 ευρώ Παραγγελία