Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II
Πρόσθετοι Τυποποιημένοι Κωδικοί Βλαβών 2008 - 2012

Καπετανάκης Γ., Καραμπίλας Π., Περσαντζής Ν.

 

 

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να συμπληρώσει την έκδοση "Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD I" με Πρόσθετους Τυποποιημένους Κωδικούς Βλαβών για την χρονική περίοδο 2008 - 2012 και να σας εξηγήσει τους Κωδικούς Βλαβών DTC του EOBD II, οι οποίοι είναι κοινοί για όλες τις μάρκες και τα μοντέλα των αυτοκινήτων.

Ο στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει κάποιον να κατανοήσει τον τρόπο διάγνωσης των βλαβών, καθώς επίσης και να επέμβει ανάλογα με τις γνώσεις του, ώστε να επιλύσει προβλήματα.

Τα κύρια κεφάλαια που περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό είναι:

 • Ιστορία του Συστήματος OBD

 • Επεξήγηση Κωδικών Διάγνωσης Βλαβών DTC

 • Λίστα Κωδικών P0XXX

 • Λίστα Κωδικών P2XXX

 • Λίστα Κωδικών B0XXX

 • Λίστα Κωδικών C0XXX

 • Λίστα Κωδικών U0XXX

 • Πέρα από το OBD II

 • Σντομογραφίες - Επεξηγήσεις - Γλωσσάρι
   


 

Τιμή : 48 ευρώ Παραγγελία

 

Ειδική Προσφορά 3 Βιβλία:
Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II

+ Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II Προσθ. Κωδ. 2012
+ Διάγνωση Βλαβών επί του Αυτοκινήτου

Τιμή : 100 ευρώ Παραγγελία

 

Ειδική Προσφορά 2 Βιβλία:

Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II

+ Διάγνωση Βλαβών Επί του Αυτοκινήτου EOBD - OBD II Προσθ. Κωδ. 2012

 Τιμή : 80 ευρώ Παραγγελία