Τεχνολογία Αυτοκινήτου - Συστήματα Αυτοκινήτου
Multimedia CD για Windows

Η Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια - Συστήματα Aυτοκινήτου περιέχει την περιγραφή, την λειτουργία και τον έλεγχο των μηχανισμών και των συστημάτων του αυτοκινήτου με επεξηγηματικά animation, video και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Ένα εργαλείο για κάθε μηχανικό, ηλεκτρολόγο, σπουδαστή, καθηγητή, υποψήφιο οδηγό ή ενημερωμένο φίλο του αυτοκινήτου.

Απαιτήσεις Ηλεκτρονικής Εγκυκλοπαίδειας:
Pentium III 600MHz, 256 MB Ram - Windows 98*, Me, Xp, 2000, NT, Vista, Windows 7**
Internet Explorer, Flash Player (περιλαμβάνονται στο cd)

*H
δυνατότητα της αναζήτησης δεν λειτουργεί σε Windows 98
**
Για εκδόσεις Windows 7 32bit ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση με χρήση συμβατότητας Windows Xp.
Η εφαρμογή δεν είναι πλήρως συμβατή με εκδόσεις
Windows 7 64bit.  
 

Τιμή : 34 ευρώ Παραγγελία