Οδηγίες, Περιγραφή δυνατοτήτων

H επιφάνεια εργασίας της εφαρμογή είναι χωρισμένη σε τρία βασικά πλαίσια :

  1. Βασικές επιλογές (επάνω πλαίσιο)
  2. Περιεχόμενα / Αναζήτηση (αριστερό πλαίσιο)
  3. Κεντρική οθόνη (δεξί πλαίσιο)

Το μέγεθος την βασικών επιλογών και της κεντρικής οθόνης μπορεί να μεταβληθεί μετακινώντας δεξιά ή αριστερά την κάθετη διαχωριστική γραμμή που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο πλαίσια.

Περιγραφή Βασικών επιλογών:

Επιλογή «Περιεχόμενα»:
Κάνοντας «κλικ» στην επιλογή «Περιεχόμενα» εμφανίζεται το menu με τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια της εφαρμογής στο αριστερό πλαίσιο. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα περιεχόμενα πατώντας ξανά την επιλογή «Περιεχόμενα».
Επιλογή «Εκτύπωση »
Κάνοντας «κλικ» στην επιλογή «Εκτύπωση» εκτυπώνεται η σελίδα της κεντρικής οθόνης (δεξί πλαίσιο).
Επιλογή «Αναζήτηση»
Κάνοντας «κλικ» στην επιλογή «Αναζήτηση» εμφανίζεται η οθόνη της αναζήτησης στο αριστερό πλαίσιο. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε την οθόνη της αναζήτησης πατώντας ξανά την επιλογή «Αναζήτηση».
Επιλογή «Multimedia»
Κάνοντας «κλικ» στην επιλογή «Multimedia» εμφανίζεται η οθόνη που περιέχει συγκεντρωμένα όλα τα video και τα επαιδευτικά animation που περιέχονται στην εφαρμογή.

Επιλογή «?» - Βοήθεια
Κάνοντας «κλικ» στην επιλογή βοήθειας «?» εμφανίζεται η οθόνη με πληροφορίες για την λειτουργία της εφαρμογής.

Επιλογή «i» - Πληροφορίες για το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Κάνοντας «κλικ» στην επιλογή «i» εμφανίζονται πληροφορίες για την επικοινωνία με το Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ και τις δραστηριότητές του.

Επιλογή  Βιβλιογραφία
Κάνοντας «κλικ» στην επιλογή «i» εμφανίζονται πληροφορίες για την βιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της εφαρμογής.

Λειτουργία Μenu:

Η εφαρμογή είναι χωρισμένη σε 13 κεφάλαια – κεντρικές επιλογές του menu.

Κάνωτας «κλικ» πάνω σε κάποιο από αυτά τα κεφάλαια εμφανίζονται όλα τα υποκεφάλαια – υποεπιλογές.

Για να επιλέξετε κάποιο από αυτά, μετακινήστε το ποντίκι πάνω από τα γράμματα και όταν αυτά εμφανιστούν με μαύρο χρώμα κάνετε «κλικ» για να εμφανιστούν οι σελίδες που σας ενδιαφέρουν.

 

Λειτουργία Αναζήτησης:

Για να μπορέστε να βρείτε άμεσα τον όρο ή την λέξη που σας ενδιαφέρει σε οποιοδήποτε κεφάλαιο της εφαρμογής μπορείτε να αναζητήστε αυτό τον όρο χρησιμοποιώντας την δυνατότητα της αναζήτησης. Στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη της αναζήτησης συμπληρώνετε την λέξη – κλειδί και στη συνέχεια κάνετε «κλικ» στο μπουτόν «αναζήτηση».

Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης που θα περιέχει τον τίτλο του κεφαλαίου και την αρχή του κειμένου από το κάθε κεφάλαιο. Κάνοντας «κλικ» με το ποντίκι πάνω στα γράμματα των κεφαλαίων εμφανίζονται οι αντίστοιχες σελίδες.

Σημείωση :
Όταν εισάγετε μια λέξη – κλειδί για αναζήτηση μπορείτε να εισάγετε μόνο ένα τμήμα της λέξης και τον χαρακτήρα * (αστεράκι). - Πχ. κινητ* : Με αυτό τον τρόπο θα βρείτε όλες τις λέξεις που αρχίζουν από κινητ όπως κινητήρας, κινητήρες. Επίσης μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε και τα τυχόν πεζοκεφαλαία γράμματα ή τονούμενα φωνήεντα έτσι ώστε να έχετε σωστά αποτελέσματα.

Επεξήγηση συμβόλων

Για να είναι κατανοητές διάφορες λειτουργίες μεγένθυσης εικόνων , αναπαραγωγής video και animation χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα τα οποία επεξηγούνται παρακάτω :


Κάνοντας «κλικ» στην εικόνα εμφανίζεται μια ξεχωριστή οθόνη
με δυνατότητα μεγέθυνση της εικόνας

Μπάρα μεγέθυνσης:


Κάνοντας «κλικ» στην εικόνα εμφανίζεται μια ξεχωριστή οθόνη
με το animation

Μπάρα animation: